Pomůžete Verdě i Vy?

Kdysi dávno - po ukončení mého působení a prodeje mého podílu ve firmě Computer Press -  jsem založila nadační fond Verda. Dlouhou dobu to byl jediný fond podporující romské studenty financovaný výhradně ze soukromých zdrojů - pro upřesnění především z kapes členů správní rady. Na začátku jsem slýchala, že jsou to vyhozené peníze. Nejsou a nikdy nebyly. Jak přísná máme kritéria při výběru stipendistů, jsem se přesvědčila nad vysvědčením vlastního syna, kdy jsem si s mírným pobavením uvědomila, že on by od nás rozhodně stipendium nedostal:-) 

Za těch 20 let se událo mnohé a já si stále stojím za svým oblíbeným rčením, že každá dobrá kapka v moři velkých problémů stojí za to. Verda je takový můj malý osobní zázrak, protože vždy, když nastal problém, podařilo se ho vyřešit zejména díky obětavosti členů naší správní rady. Nebo když jsme před pár lety hledali další finanční zdroje pro stále narůstající počet žadatelů o stipendium, protože romských studentů opravdu přibývá (za což děkuji i mnohým neziskovým organizacím, které se věnují práci s romskou mládeží), dozvěděli jsme se o Nadačním fondu Albatros. Pro mne je asi nejzajímavější, že  zakladatel tohoto fondu společnost Albatros Media koupil společnost Computer Press a světe div se, její majitelé se rovněž rozhodli podporovat vzdělávání romské mládeže. Dnes NF Albatros pomáhá i Verdě a my jsme mohli díky této pomoci podporovat další studenty. Nebo když jsme se před dvěma lety octli v poněkud prekérní situaci, kdy náš pravidelný a největší sponzor bohužel musel z osobních a závažných důvodů naši podporu vzdát (i tak mu moc děkujeme a držíme palce), obrátila jsem asi poprvé na své kamarády a širší veřejnost s prosbou o pomoc. A povedlo se. Kromě řady drobných i větších soukromých dárců nám nakonec pomohla i Nadácia EPH.
A proč vám to píšu? Protože pokračujeme dál a pomoc lidí, kteří stejně jako my věří tomu, že vzdělání pomáhá, potřebujeme i nadále. Po těch letech mne asi nejvíce dojalo to, když nám koncem roku na účtu přistála dosti vysoká částka od našeho bývalého stipendisty, který dnes již pracuje jako lékař v jedné velké nemocnici. Jakube, moc děkujeme! Těší mne i to, že nám pravidelně posílají soukromí dárci i menší částky, protože je vidět, že nám věří.
Tímto jim všem děkuji nejen za peníze na stipendia, ale hlavně za důvěru v to, že naše práce má své opodstatnění.
Asi v naší republice není mnoho nadačních fondů, které fungují tak dlouho jako my a vlastně jsou jen dva (Verda a NF Albatros), které se věnují podpoře romských studentů. Většinu činnosti stále vykonáváme bez nároku na odměnu, takže převážná část peněz z darů jde opravdu na stipendia pro naše studenty. Můžete se přesvědčit v našich výročních zprávách.
Takže - pomůžete Verdě i vy?
Číslo našeho účtu je: 5014039558/5500
Děkuji předem i za další sdílení této zprávy.
Kateřina Dubská