Podpoříte nás i Vy?                                        

Pokud jste i vy toho názoru, že naše společnost (nejen Romové samotní) potřebuje vzdělané Romy, prosíme podpořte činnost našeho nadačního fondu i finančně. Pomůže nám i drobná částka, protože nám tím dárce dává najevo, že naší práci věří a stejně jako my si uvědomuje, že naši studenti mohou být těmi, kteří konečně pozitivně změní obraz Romů v očích většinové společnosti. Jen pro představu – středoškolský student od nás obdrží v průměru 8 000 Kč ročně, vysokoškolák 10 000 Kč. Touto částkou podpoříte jednoho konkrétního studenta. Nadační fond VERDA ročně podpoří 70-100 studentů a vyplácí studentům celkem cca 500 tis. Kč ročně, a přitom roční náklady nadace činily např. v roce 2018 pouze 1500 Kč, protože veškerou činnost nadace vykonává její předsedkyně a členové správní rady bezplatně.  Za celých 19 let existence byly  výdaje nadace Verda financovány převážně z darů od fyzických osob, zejména členů bývalé a současné Správní rady nadace. Letos po 19 letech se nám nedaří z dosavadních zdrojů financovat veškeré naše aktivity vůči studentům, a proto Vás prosíme o podporu. Jakákoliv částka pomůže. Prosím dejte o nás vědět svým známým i přátelům a pomozte.

 

Předem Vám děkujeme.

A jak na to?

Stáhněte si prosím vzor darovací smlouvy a dva vyplněné formuláře darovací smlouvy nám pošlěte na adresu DROM, romské středisko, Bratislavská 41, 602 00 Brno. Na obálku prosím viditelně uveďte: "Darovací smlouva". Potvrzenou darovací smlouvu Vám zašleme zpět.V případě problémů nebo nejasností se obraťte na: vaculova.drom@seznam.cz.

Kdo nás podpořil a podporuje?

Jsme velmi vděční všem, kteří nám v loňském roce 2019 pomohli s financováním naší činnosti. Přestože to v jednu chvíli vypadalo, že budeme mít problém s výplatou stipendií studentům, kteří úspěšně ukončili školní rok 2018/2019, protože náš obvyklý a pravidelný sponzor nemohl z osobních důvodů v naší podpoře pokračovat. Stal se takový malý zázrak - po výzvě na sociálních sítích a uveřejnění rozhovoru s předsedkyní správní rady Kateřinou Dubskou v DeníkuN - nám přispěla řada nových soukromých dárců a pomohla nám tak nejen vyplatit všechny stipendia, ale přispěla i na stipendia pro další školní rok 2019/2020. Jsme jim všem opravdu velmi vděční, protože jejich podporu bereme i jako vyjádření důvěry v naši již téměř dvacetiletou činnost.
Díky našemu největšímu dárci - Nadačnímu fondu Albatros jsme také mohli uskutečnit dvě setkání s našimi stipendisty a být s nimi v kontaktu nejen při výběrových řízeních a výplatách stipendií.
 
Za NF Verda a především za naše stipendisty děkujeme:
 • NF Albatros
 • Nadácii EPH
 • Richardu Lastoweckému
 • Jaroslavovi Kučerovi
 • Jitce Votavové
 • Boženě Štofkové
 • Lence Zvěřinové
 • Soně Kritzlerové
 • Janě Drápalové
 • Janě Julínkové
 • Karlovi Výbornému
 • Václavu Kašparovi
 • a firmám Trusted Advisory a MEDIPL
 

 Číslo našeho účtu je:  1403955877/5500

 

Přílohy ke stažení:

 darovací_smlouva.docx