Přihláška

NADAČNÍ FOND VERDA

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE

Přiloženou přihlášku zašle na adresu:

DROM, romské středisko, Bratislavská 41, 602 00 Brno. Obálku prosím označte viditelně VERDA.

Přihláška ke stažení

Přílohy ke stažení:

zadost-verda-2020-21.doc